top of page

Kim jesteśmy ?

Z wykształcenia jestem antropologiem kultury, kulturo i religio-znawcą. Wiele, bo ponad trzydzieści lat, temu wybrałam jednak karierę artysty i pedagoga. W roku 1995 razem z moim mężem Wojtkiem otworzyłam Prywatną Szkołę Sztuk Pięknych ARP School of Arts, która przechodząc w trakcie pewne konieczne modyfikacje działa niezmiennie od tego roku. Wszystkie konieczne pozytywne zmiany podyktowane były wieloletnimi analizami,  szerokim doświadczeniem jak i skumulowaną wiedzą i "Know How" z praktyki oraz coraz wiekszej wiedzy na temat tej specyficznej dyscypliny. 

Wszystkie moje doświadczenia potwierdzają moją pasję do pracy z młodymi twórczymi ludźmi i chęć dzielenia się z nimi moją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.  

Ania

Pąkowska

 Jestem artystą malarzem, grafikiem warsztatowym oraz  rzeźbiarzem.

Poza swoją pracą twórczą realizuję moją kolejną wielką pasję - kształcenie artystyczne młodych ludzi.

W młodym wieku miałem unikalną szansę doświadczenia praktyki w międzynarodowej edukacji artystycznej. Powierzona mi funkcja  "Visiting Professor" na uniwersytecie w USA oraz funkcja prowadzącego Graficznego Centrum Edukacyjnego oraz jego Warsztatów Edukacyjnych w Szwecji przez wiele lat. Dało mi impuls do założenia wspólnie z Anią, moją żoną Szkoły Sztuk Pięknych, która umożliwiłaby mi pracę edukacyjną opartą na własnych metodach i doświadczeniach gromadzonych przez lata. 

Te metody oraz ich efektywność potwierdzają coroczne niezaprzeczalne sukcesy naszych uczniów. Przynoszą nam one ogromną radość i dumę oraz chęć do dalszej pracy z młodzieżą.

Wojtek Pąkowski

bottom of page