top of page

Architektura

Jakie umiejętności musisz opanowac ?

        Projektowanie architektoniczne to

         proces  szalenie złożony, wymagający

         wielu umiejętności jak:

  • specyficzna wiedza oraz szeroko pojęta wyobraźnia, a także przestrzenna wyobraźnia trójwymiarowa

  • do przedstawienia swojej wizji potrzebna jest w tym procesie, służąca prezentacji idei, umiejętność rysunku obserwacyjnego, a także doskonałe poruszanie się w zagadnieniach rysunku perspektywicznego

  • ponadto nieodzowne są w dzisiejszej rzeczywistości umiejętności związane z operowaniem programami komputerowymi oraz umiejętność tworzenia modeli i makiet architektonicznych, wykonanych w oparciu o własne projekty

 

  • Przygotuj z nami portfolio na swiatowe zagraniczne studia artystyczne

Co musisz osiągnąć w trakcie kursu?

         Umiejętności konieczne w 

         przygotowaniach do  kariery 

         architekta to :

     

  • Doskonały rysunek odręczny 

  • Doskonały rysunek architektoniczny

 

  • Rysunek perspektywiczny

  • Umiejętność budowy modeli 3D

  • Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej

  • oraz jak stworzyć portfolio na studia             artystyczne za granicą

        Kursy powiązane

Galeria Prac Naszych Uczniów

bottom of page