top of page
_1019503.jpg

Jakie są korzyści z ewaluacji?

Jaki jest cel ewaluacji?

Skontaktuj się

       Ewaluacja Ucznia

        Ewaluacja Ucznia

  • jest zasadniczym elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze studiów

  • ma podstawowe znaczenie dla kształtowania ścieżki przyszłej kariery zawodowej

  • ewaluacja jest szczególnie mocno zalecana na początku drogi edukacyjnej

         w zakresie sztuk wizualnych z uwagi na

         możliwość wczesnego określenia

         predyspozycji oraz zainteresowań

         ucznia

  • precyzyjne decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów, w oparciu o przeprowadzoną ewaluacje, dają szansę na celny dobór przyszłej kariery 

         Ewaluacja Ucznia - Korzyści:

  • w trakcie procesu uczeń rozpoznaje swoje mocne strony i zainteresowania

  • uczeń zapoznaje się z nowymi mediami i technikami na poziomie pozwalającym na określenie priorytetów

  • ewaluacja umożliwia ocenę proporcji między chęciami i predyspozycjami

  • uczeń osiąga pewność siebie i swoich działań umożliwiającą szybsze osiąganie lepszych rezultatów w sztukach wizualnych

          Kurs połączony

Skontaktuj się
bottom of page