Projektowanie Graficzne

Dla kogo jest ten kurs ?

         Kurs Projektowania Graficznego

        Jest dla tych, którzy myślą o karierze   

         w dziedzinach:

  • Graphic design

  • Media

  • Media communication oraz

         w dyscyplinach pokrewnych 

          z zakresu szeroko  pojętej kultury   

          wizualnej takich jak:

  • Film

  • Fotografia

  • Projektowanie mody

  •  Fashion management 

  • Product design

Kursy powiązane

Kurs Przygotowania
 Artystycznego
 Przygotowanie  
do Egzaminów  i Aplikacji 
Uniwersyteckich 
Kurs Przygotowania 
Portfolio
Artystycznego

Galeria Prac Naszych Uczniów

 

ARTPORTFOLIO

 

BY ARP SCHOOL OF ART

 

 ALL RIGHTS RESERVED  

 

Tel:  +48 602 134 093